Licencje Trenerskie

Komunikat Komisji d/s Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie wydawania i przedłużenia licencji trenerskich

29/11/2017 13:54

Na podstawie uchwały nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu PZPN dot. licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów IV ligi mężczyzn, I ligi kobiet,I ligi Futsalu mężczyzn i kobiet oraz niższych lig i klas rozgrywkowych piłki nożnej seniorów, seniorek, młodzieżowych i dziecięcych.


Komisja d/s Licencji Trenerskich Śląskiego Związku Piłki Nożnej informuje, że przyjmowanie wniosków dotyczyć będzie przedłużenia posiadanych, bądź wydania nowych licencji trenerskich  PZPN A , PZPN B oraz UEFA B i Grassroots C.

Instrukcja składania wniosków. 

Przyjmowanie wniosków będzie odbywało się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez konto posiadane na portalu   https://pzpn24.pzpn.pl , z którego należy do dnia 31.12.2017r aplikować na Komisję Zwyczajną Licencji Trenerskich Śląskiego ZPN 5/2017 .

W celu wydania, bądź przedłużenia licencji należy złożyć następujące dokumenty:

wniosek o wydanie lub przedłużenie licencji

  • kopię dyplomu trenerskiego bądź legitymacji instruktora/trenera piłki nożnej ;
  • kopię certyfikatów potwierdzających udział w konferencjach dla trenerów (honorowane są tylko szkolenia przeprowadzone przez: Polski Związek Piłki Nożnej, Śląski Związek Piłki Nożnej ,inne Okręgowe ZPN-y, Podokręgi Śląskiego ZPN);
  • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego / ważność wydania 180 dni/
  • oświadczenie antykorupcyjnego / do pobrania ze strony Śląskiego ZPN /
  • kopię wpłaty za wydanie licencji trenera dokonanej na konto Śląskiego. ZPN (nr konta 36 1020 2313 0000 3302 0169 4850)

Opłata za wydanie lub przedłużenie licencji w trybie zwyczajnym wynosi:

  • Licencja „PZPN A” (300 złna 3 lata) - (100 zł. za rok)
  • Licencja „PZPN B” (150 zł. na 3 lata) - (50 zł. za rok)
  • Licencja „UEFA B” (300 zł. na 3 lata) - (100 zł. za rok)
  • Licencja „Grassroots C” (150 zł. na 3 lata) - (50 zł. za rok)

Opłata za licencje będzie dokonywana dopiero po otrzymaniu informacji mailowej o przyznaniu licencji !!! .

Trenerzy, którzy nie złożą wniosków z pełną dokumentacją w wyznaczonym terminie będą mieli prawo ubiegać się o przyznanie licencji w trybie nadzwyczajnym, co będzie skutkowało poniesieniem dodatkowych kosztów /zgodnie z Uchwałą PZPN nr. IV/63 z dnia 20.04.2017 r./.