Śląski ZPN

Aktualizacja. Ubezpieczenie dla sędziów.

9/08/2017 05:19

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że PZU SA wyraziło zgodę, by w ramach programu NNW PZU PZPN ubezpieczać również sędziów piłkarskich.


PZU S.A., chcąc podwyższyć i ujednolicić standard ochrony ubezpieczeniowej NNW dla wszystkich uczestników sportu jakim jest piłka nożna, przygotowało dla sędziów piłkarskich nową ofertę ubezpieczenia.

Propozycja została przygotowana na bazie Porozumienia pomiędzy PZPN a PZU S.A. w sprawie ogólnopolskiego programu ubezpieczenia zawodników uprawiających piłkę nożną.

Program ubezpieczenia NNW PZU PZPN to zupełnie nowy produkt ubezpieczeniowy nastawiony przede wszystkim na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji związanej z wypadkiem doznanym podczas uprawiania sportu i zapewniający realną ochronę ubezpieczeniową już od 18 zł/osoba rocznie.

Jako jedyny produkt na polskim rynku udostępnia możliwość bezgotówkowego leczenia doznanego urazu w ramach sieci klinik współpracujących z Ubezpieczycielem.

Do obsługi szkód oraz organizacji procesu leczenia uruchomiona została dedykowana infolinia PZU S.A. Pracownicy infolinii pokierują procesem diagnozy, leczenia i rehabilitacji poszkodowanego.

W ramach oferty funkcjonują trzy warianty ubezpieczenia, różniące się od siebie wysokością świadczeń.

Poniżej przedstawiamy bardziej szczegółowe informacje dot. sum ubezpieczenia proponowanych w nowej ofercie w porównaniu z bazowym wariantem dotychczasowej oferty.

 

Zakres ubezpieczenia

Dotychczasowa oferta

Nowa propozycja – program NNW PZU PZPN

wariant bazowy

wariant I

wariant II

wariant III

śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

10 000 zł

5 000 zł

20 000 zł

60 000 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu (za 100% uszczerbku)

10 000 zł

5 000 zł

20 000 zł

60 000 zł

trwały uszczerbek na zdrowiu (za 1% uszczerbku)

100 zł

50 zł

200 zł

600 zł

koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Brak

3 000 zł

6 000 zł

30 000 zł

koszty rehabilitacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Brak

1 000 zł

4 000 zł

20 000 zł

koszt nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

1 000 zł

1 250 zł

1 250 zł

1 250 zł

Składka roczna za osobę

10 zł

18 zł

75 zł

213 zł

 

Jak widać z porównania dotychczasowe ubezpieczenie nie uwzględniało kosztów leczenia i rehabilitacji.

PZU rekomenduje dla sędziów piłkarskich wybór wariantu II.

Ale to rekomendacja. W ramach składki niewiele wyższej od płaconej dotychczas (czyli 18 zł) można otrzymać realną ochronę ubezpieczeniową, która umożliwi sfinansowanie leczenia w przypadku doznania szkody na boisku podczas wykonywania zadań sędziego.

Wszelkie informacje szczegółowe można znaleźć na stronie www.kahlenbergservices.com.