Śląski ZPN

Kolegium Sędziów Podokręgu Skoczów prowadzi nabór kandydatów na sędziów

8/11/2018 10:15

Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Skoczowie prowadzi nabór kandydatów na sędziów piłki nożnej.


-  Kurs prowadzony będzie w oparciu o materiały opracowane przez PZPN, UEFA i FIFA - informuje przewodniczący Kolegium Sędziów Podokręgu Skoczów Józef Mazur. - Zajęcia będą miały formę wykładów, prowadzonych przez doświadczonych sędziów naszego Kolegium. Szkolenia odbywać się będą w regularnych, cotygodniowych blokach, w godzinach popołudniowo-wieczornych, przyjaznych dla osób pracujących, czy uczących się w terminie styczeń - marzec 2019 roku. Termin zgłoszeń do 15 grudnia 2018 roku. 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zachęcamy do spróbowania swoich sił w roli sędziego piłki nożnej!

Sędzią może zostać również czynny zawodnik !

Serdecznie zapraszamy także wszystkie zainteresowane Panie !

W zamierzeniach Zarządu, kurs ma na celu kompleksowe omówienie Przepisów Gry w Piłkę Nożną i przygotowanie kandydatów nie tylko do egzaminu, ale przede wszystkim do pełnienia trudnej i odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego. Od kandydatów wymagamy zaangażowania, dobrej sprawności fizycznej oraz podstawowej wiedzy na temat Przepisów Gry w Piłkę Nożną. Szkolenia prowadzone będą w siedzibie Podokręgu w Skoczowie. Kandydaci, którzy pomyślnie ukończą kurs, a także uzyskają pozytywną ocenę z egzaminów pisemnych i kondycyjnych, zostaną członkami Polskiego Kolegium Sędziów oraz nabędą uprawnienia sędziego próbnego, dzięki którym będą mogli sędziować mecze piłkarskie.

Zgłoszenia oraz wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków uczestniczenia w ww. kursie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 515-037-212. 

                                               Przewodniczący Kolegium Sędziów
                                                Józef MAZUR