Śląski ZPN

W czwartek pożegnamy śp. Emanuela Mikołajczyka

16/07/2018 15:00

Przez 87 lat swojego aktywnego życia – niewielki wzrostem, ale wielki sercem - Emanuel Mikołajczyk był inicjatorem wielu przedsięwzięć społecznych i sportowych.


Zawodowo związał się z cukrownią Chybie, łącząc pracę z działalnością w klubie Cukrownik, który wprowadził na III-ligowe boiska i doprowadził do tego, że obok piłkarskiego stadionu wybudowana została hala sportowa, od 10 listopada nosząca imię Emanuela Mikołajczyka, który z dumą, 8 miesięcy temu, mógł odsłonić pamiątkową tablicę ze swoim nazwiskiem. A dodajmy, że był także nierozerwalnie związany z Podokręgiem Skoczów,  jako  inicjator  jego  powołania  i  Prezes  Honorowy.

- Świętej pamięci Emanuel Mikołajczyk wniósł ogromny wkład w rozwój piłki nożnej na Ziemi Cieszyńskiej – podkreślił prezes Podokręgu Skoczów Bogusław Walica. - Zapamiętamy Go jako człowieka oddanego działalności sportowej i organizacyjnej.

Na podkreślenie tych słów dodajmy, że pogrążona w smutku rodzina zmarłego, zawiadamiając o dacie uroczystości pogrzebowych, które odbędą się w czwartek o godzinie 14.00 w Domu Pogrzebowym w Chybiu, przekazała życzenie zmarłego, żeby uczestnicy ostatniej drogi Emanuela Mikołajczyka, nie kupowali kwiatów, a przeznaczone na ten cel środki przeznaczyli na wsparcie młodych sportowców. Datki można przekazać w dniu pogrzebu lub wpłacić na konto klubowe RKS Cukrownik Chybie.