Uchwały

Pobierz
Jak zostać członkiem Śląskiego ZPN?
Pobierz
Uchwała w sprawie kompetencji struktur i organów Śl. ZPN
Pobierz
Tabela opłat (startowe, uprawnienia, transfery, kartki, regulaminowe)
Pobierz
Tabela opłat - kobiety
Pobierz
Tabela opłat - futsal
Pobierz
Uchwała Nr 39/18/Z Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej (zmiany w Ramowym)
Pobierz
Regulamin Ramowy
Pobierz
Załącznik nr 1 (rozgrywki młodzieżowe - wytyczne)
Pobierz
Załącznik nr 2 (awanse i spadki)
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski na sezon 2018/2019
Pobierz
Regulamin II ligi kobiet
Pobierz
Regulamin III ligi kobiet
Pobierz
Załącznik nr 3 (III i IV liga kobiet, Juniorki Młodsze, Młodziczki)
Pobierz
Regulamin Pucharu Polski na sezon 2018/2019 (kobiety)
Pobierz
Ustawa o Bezpieczeństwie Imprez Masowych
Pobierz
Zalecenia dla organizatorów meczów piłkarskich
Pobierz
Regulamin meczu piłkarskiego (z piktogramami)
Pobierz
Lista kontrolna organizatora
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego
Pobierz
Harmonogram dnia meczowego (edytowalny)
Pobierz
Zabronione przedmioty - piktogramy
Pobierz
Obowiązki kierownika ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Druk - Informacja Organizatora Zawodów
Pobierz
Informacja Organizatora Zawodów - III liga
Pobierz
Raport konsultanta - obserwatora
Pobierz
Sprawozdanie z konsultacji - IV liga
Pobierz
Uchwała Zarządu Śl. ZPN - obowiązki delegata - III liga
Pobierz
Lista obecności (GSR) - III liga
Pobierz
Wytyczne dla delegatów - III liga
Pobierz
Regulamin pracy Konsultanta ds. bezpieczeństwa
Pobierz
Informacja - Konsultanta ds. Bezpieczeństwa IV LIGA
Pobierz
Taryfikator kar pieniężnych za przewinienia dyscyplinarne
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN (od 23.02.2016 r.)
Pobierz
Oświadczenie o zdeponowaniu w klubie deklaracji gry amatora
Pobierz
Wzór kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej
Pobierz
Lista uprawnień (podstawowa)
Pobierz
Lista uprawnień (uzupełniająca)
Pobierz
Umowa transferowa
Pobierz
Zwolnienie zawodnika z klubu
Pobierz
Formularz rejestracyjny zawodnika (duplikat)
Pobierz
Ekwiwalent za zawodnika do 23 lat i interpretacja uchwały
Pobierz
Oświadczenie zawodnika
Pobierz
Deklaracja gry amatora
Pobierz
Wniosek na grę w wyższej kategorii wiekowej
Pobierz
Oświadczenie antykorupcyjne (do licencji trenerskiej)
Pobierz
Formularz rejestracyjny - Konferencja 17.12.2016 r.
Pobierz
Szkolenie dzieci i młodzieży
Pobierz
Procedury oraz zasady zakładania konta PZPN24 oraz aplikacji na komisje/konferencje trenerskie
Pobierz
Zgoda rodziców. Zgrupowanie/konsultacja
Pobierz
Oświadczenie rodziców do Śląskiej Federacji Sportu
Pobierz
Uchwała V/75 z dnia 25.05.2017 Zarządu PZPN w sprawie Organizacji Kursów i Kształcenia Trenerów
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie
Pobierz
Uchwała nr IV63 z dnia 20.04.2017r. - Licencje trenerskie. Po zmianach.
Pobierz
Obserwatorzy - skrócony raport delegata
Pobierz
Obserwatorzy - informacja organizatora zawodów
Pobierz
Obserwatorzy - dokumenty do sprawdzenia
Pobierz
Sprawozdanie sędziego
Pobierz
Uchwała w sprawie ekwiwalentów dla sędziów, obserwatorów, delegatów i mentorów dla III ligi oraz niższych klas rozgrywkowych
Pobierz
Wzór rachunku dla sędziów - II liga futsalu
Pobierz
Wzór rachunku – II liga kobiet (2018) – sędzia
Pobierz
Wzór rachunku – II liga kobiet (2018) – sędzia asystent
Pobierz
Wzór rachunku – obserwatora/konsultanta/mentora (2018)
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów III ligi
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów IV ligi
Pobierz
Druki licencyjne dla klubów Klasy Okręgowej i klas niższych
Pobierz
Podręcznik Licencyjny dla klubów III ligi
Pobierz
Podręcznik Licencyjny dla klubów IV ligi, Klasy Okręgowej i klas niższych
Pobierz
Załącznik do Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych
Pobierz
Instrukcja inicjowania postępowania przed Komisją
Pobierz
Ekwiwalent za zawodnika do 23 lat i interpretacja uchwały
Pobierz
Uchwała Śl. ZPN w sprawie opłat za uzgadnianie projektów budowy i przebudowy obiektów sportowych
Pobierz
Uchwała PZPN (opiniowanie i uzgadnianie projektów budowy, przebudowy oraz modernizacji stadionów)
Pobierz
Procedura uzgadniania projektów
Pobierz
Formularz zgłoszenia projektu
Pobierz
Uchwala_w_sprawie_licencji_dla_sedziow_pilkarskich.pdf
Pobierz
Zalacznik_1_wniosek_o_przyznanie_licencji_sedziowskiej.doc
Pobierz
Zalacznik_2_oplaty_za_licencje_sedziowskie.pdf
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej Śl. ZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu Członka Honorowego PZPN
Pobierz
Wniosek_o_nadanie_medalu_za_wybitne_osiagniecia_w_rozwoju_pilki_noznej.doc
Pobierz
Wniosek o nadanie dużej diamentowej odznaki PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie małej diamentowej odznaki PZPN
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej PZPN (osoba fizyczna)
Pobierz
Wniosek o nadanie Odznaki Honorowej PZPN (klub sportowy)
Pobierz
Wniosek o nadanie tytułu sędziego honorowego
Pobierz
Wniosek o nadanie odznaki Za zasługi dla sportu
Pobierz
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach Mobilnego AMO - RODO
Pobierz
Uchwała o członkostwie
Pobierz
Uchwała w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
Pobierz
Uchwała w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną
Pobierz
Uchwała - Minimalne wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej
Pobierz
Podręcznik licencyjny dla klubów III ligi - sezon 2016/2017 i następne
Pobierz
Podręcznik licencyjny dla klubów IV ligi i klas niższych - sezon 2016/2017 i następne
Pobierz
Załącznik do Podręcznika Licencyjnego dla klubów IV ligi i klas niższych
Pobierz
Regulamin Dyscyplinarny PZPN (Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów)
Pobierz
Uchwała w sprawie statusu zawodników występujacych w rozgrywkach futsalu
Pobierz
Uchwała w sprawie określenia liczby zawodników cudoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych
Pobierz
Uchwała w sprawie uzupełnienia składu poszczególnych klas rozgrywkowych w przypadku wycofania się drużyn lub rezygnacji z wywalczonego w sportowej rywalizacji awansu do klasy wyższej
Pobierz
Uchwała w sprawie szczególnych zasad potwierdzania i uprawniania zawodników do gry w przypadku wycofania drużyny klubu z rozgrywek piłkarskich
Pobierz
Uchwała w sprawie rozgrywania meczów na boiskach posiadających sztuczną murawę
Pobierz
Uchwała dotycząca opłaty ryczałtowej dla klubu odstępującego za zawodników pomiędzy 23 a 28 rokiem życia
Pobierz
Uchwała - Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika o statusie amatora, zawodnika profesjonalnego oraz zawodnika profesjonalnego, któremu klub nie zaoferował przedłużenia umowy kontraktowej
Pobierz
Uchwała w sprawie interpretacji Uchwały – Zasady ustalania zryczałtowanego ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika...